Klachtenformulier

Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Nugteren-Meijler

Heeft u een klacht over uw huisarts of andere medewerker van de praktijk?
Een goed contact met uw huisarts is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts.. Misschien bent u over bepaalde zaken echter minder tevreden.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over uw huisarts.


Wat kunt u doen met uw klacht?

1. De klacht bespreken met uw huisarts
Probeert u eerst het probleem met uw huisarts te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de doktersassistente gaat of een andere praktijkmedewerker. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit dan kunt u hierna lezen wat u vervolgens kunt doen..

2) De klachten via de website indienen bij de huisarts   Als u het moeilijk vindt de klachten mondeling aan uw huisarts mede te delen,  kunt u ook een klacht indienen via de website van de praktijk. De klacht komt als e-mail binnen bij de praktijk. Zodra de arts de klacht gelezen heeft zal hij of zij contact met u opnemen om de klacht verder door te nemen.

3)  De klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
De huisartsen zijn allen aangesloten bij de stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg. Op de site www.skge.nl, vindt u informatie hoe u bij deze klachtenregeling een klacht over uw huisarts kunt indienen. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Wat doet de Klachtencommissie?
De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. Zij kan daarbij aanbevelingen doen aan de huisarts om herhaling van de klacht te voorkomen.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie, die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om een toelichting te geven op uw klacht. De huisarts wordt gevraagd om een schriftelijke reactie te geven op de klacht en, indien nodig, om meer uitleg. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd.


Andere mogelijkheden
De klachtencommissie kan geen bindende uitspraken doen. De huisarts is dus niet verplicht het advies van de commissie op te volgen, maar zal dit meestal wel doen.

Als u wel een bindende uitspraak wenst, dan dient u een andere procedure te volgen. U kunt met uw klacht terecht bij instanties als het Medisch Tuchtcollege of de rechter. Deze procedures zijn echter niet altijd zonder kosten.

U kunt uw klacht ook melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij veel of bij ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder (huisarts) grijpt de Inspectie in, ter bescherming van het algemeen belang. Melden bij de Inspectie kan alleen schriftelijk, zie hiervoor de website van de Inspectie: www.igj.nl

 

 

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.


Contact

Spoednummer 0161-491881
 

Hp nugteren-meijler

De Werf 1
4861 SC CHAAM
Telefoon:
0161-491881
Fax:
0161-492320
Routebeschrijving >